Polityka Cookies
 • iStock_000019217793Medium1

  Slider 1

  Bezpłatny internetowy kurs przedmałżeński

  • Kurs całkowicie on-line

  • Materiały przygotowane przez księży i doradców życia rodzinnego

  • Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu

 • iStock_000007254196Medium1

  Slider 2

  Bezpłatny internetowy kurs przedmałżeński

  • Kurs całkowicie on-line

  • Materiały przygotowane przez księży i doradców życia rodzinnego

  • Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu

 • iStock_000016289211Medium

  Slider 3

  Bezpłatny internetowy kurs przedmałżeński

  • Kurs całkowicie on-line

  • Materiały przygotowane przez księży i doradców życia rodzinnego

  • Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu

Nauki

 • Organizator

  Kurs został przygotowany przez:

  • księży,
  • doradców życia rodzinnego,
  • instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny z Archidiecezji Krakowskiej.

  Jego koordynacją zajmuje się Poradnia Rodzinna Nauki.pl, działająca w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 • Kurs

  Całość kursu została podzielona na 13 katechez, które wzbogacone są licznymi materiałami multimedialnymi, nagraniami wideo oraz ćwiczenia do wspólnej pracy dla narzeczonych. Każda katecheza składa się z:

  • części obowiązkowej (30 min.)
  • części rozszerzającej (dla chętnych, 30-60 min)

  Tematyka kursu obejmuje katechezy przedmałżeńskie i tematy spotkań z doradcą życia rodzinnego

 • Uczestnictwo

  • Zapis na kurs wymaga jedynie podania adresu e-mail.
  • Po jego podaniu w zakładce zapisy, uczestnicy kursu otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej.
  • Kurs jest całkowicie bezpłatny. Jego twórcy i organizatorzy będą jednak wdzięczni za wszelki wsparcie, które pozwoli na udoskonalenie i rozwój projektu.

Zapisy

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rodzinną z siedzibą w Krakowie w celu odbycia internetowego kursu nauk przedmałżeńskich *
* wymagane

Program

Zobacz jak wygląda kurs.

Poniżej znajduje się lista tematów poruszanych w ramach kursu:

I. Teologia małżeństwa

 1. Co to znaczy wierzę
 2. Teologia miłości i małżeństwa
 3. Znaczenie sakramentu Eucharystii i Spowiedzi w małżeństwie oraz rodzinie

II. Etyka życia małżeńskiego

 1. Budowanie małżeństwa
 2. Prawidłowy dialog w małżeństwie i rodzinie
 3. Katolicka etyka seksualna
 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo
 5. Kształtowanie życia rodzinnego i tworzenie środowiska wychowawczego

III. Liturgia sakramentu małżeństwa

 1. Małżeństwo sakramentem
 2. Małżeństwo z punktu widzenia prawa kanonicznego

IV. Naturalne planowanie rodziny

 1. Naturalne planowanie rodziny (NPR) – podstawowe zagadnienia
 2. Naturalne planowanie rodziny (NPR) – Metoda Rőtzera. Reguły podstawowe
 3. Odpowiedzialność za wzajemną miłość i przekazywanie życia

Opinie

Eliza i Mariusz, Belgia:

Pomysł realizowania nauk w taki a nie inny sposób jest po prostu rewelacyjny. W przypadku gdy możemy sami ustalać kiedy i ile materiału przyswoimy rozwiązały się nasze problemy.

Marta i Robert, Polska:

Kurs zawiera świetny opis formalności przed ślubem.

Piotr i Justyna, Wielka Brytania:

Każdy z tematów został przygotowany przez osobę, która ma do powiedzenia więcej w danej dziedzinie. Olbrzymią zaletą tego kursu jest to, że mogę do niego wracać w każdej chwili i poczytać o tematach, które mnie bardziej interesują.

Renata i Damian, Niemcy:

Jest to bardzo pomysł, szczególnie dla par znajdujących się poza granicami państwa, którzy nie mają innej możliwość ukończenia kursu. Dla nas była to rzecz niezastąpiona.

Magda i Kamil, Polska:

Nasz ksiądz zgodził się bez problemu na udział w kursie.

Przemysław i Kamila, Wielka Brytania:

Treści materiałów jakie zostały w całym programie przedstawione są pouczające, dają możliwość szerszego, dogłębnego spojrzenia na małżeństwo. Są niezwykle ciekawe. Wizualna strona jest bardzo przyjemna dla oka, nie męcząca, a sama forma jest jasna i przejrzysta. Bardzo podobały nam się umieszczone filmy video, a także fotografie.

PYTANIAi odpowiedzi

Czym są nauki przedmałżeńskie?

Zgodnie z prawem kanonicznym oraz Dyrektrorium Duszapasterstwa Rodzin przyjętym przez Konferencję Episkopatu Polski elementem koniecznym do przyjęcia sakramentu małżeństwa jest udział w katechezach przedmałżeńskich i 3 spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego. Nauki przedmałżeńskie są przygotowaniem bezpośrednim do zawarcia sakramentu małżeństwa. Należy je odbyć niezależnie od tzw. katechez przedślubnych, które prowadzone są dla uczniów szkół średnich.

Jakie dokumenty potwierdzające ukończenie kursu otrzymam?

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tematami omawianymi podczas katechez przedmałżeńskich i spotkań w poradni życia rodzinnego. Po zapoznaniu się ze wszystkimi katechezami, dokument ten jest automatycznie generowany w formacie pdf na indywidualnym koncie kursanta.

Czy zaświadczenie jest akceptowane przez parafie?

Zaświadczenie takie jest akceptowane przez większość parafii. W razie wątpliwość radzimy skonsultować się z Proboszczem Parafii, w której zamierzasz wziąć ślub. Przygotowaliśmy ulotkę informacyjną wraz z przykładowym zaświadczeniem, którą można pobrać z naszej strony i przekazać księdzu w czasie rozmowy. Aby pobrać ulotkę kliknij w poniższy link ulotka.

Kto jest odpowiedzialny za organizację kursu?

Odpowiedzialność merytoryczną za treści ponoszą ich autorzy. Za kwestie organizacyjne odpowiada Poradnia Rodzinna Nauki.pl, mająca osobowość prawną i powołana w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Jej założycielami są osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie w edukacji internetowej. W skład zespołu wchodzą również prawnik, informatyk i lekarz.

Czy nauki przedmałżeńskie w całości odbywają się on-line?

Tak, nauki przedmałżeńskie w całości odbywają się on-line. Niezależnie od odbycia nauk przedmałżeńskich konieczne jest spotkanie z duszpasterzem w parafii, w której małżonkowie zamierzają zawrzeć związek małżeński oraz przystąpienie do Sakramentu Pokuty.

Czy kurs jest płatny?

Kurs jest bezpłatny. Udział w nim nie wymaga żadnych opłat ze strony uczestników.

Czy treści są akceptowane przez Kościół katolicki?

Program nauczania oraz wszystkie treści edukacyjne zostały stworzone przez księży i doradców życia rodzinnego, posiadających misję kanoniczną w imieniu Biskupa, na podstawie wytycznych Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Treści zostały sprawdzone przez cenzora kościelnego.

Ile trwają nauki przedmałżeńskie?

Materiał podzielony jest na 13 etapów. Każdy etap składa się z: części obowiązkowej (30 min.) i części rozszerzającej (dla chętnych, 30-60 min). Dzięki temu sam decydujesz ile czasu poświęcisz na odbycie kursu.

Czy można odbyć kurs z przerwami?

Naukę można przerwać w dowolnym momencie i dokończyć w terminie najbardziej dogodnym dla narzeczonych.

Czy kurs zakończony jest egzaminem?

Po każdym z etapów należy odpowiedzieć na kilka pytań prowadzącego, podsumowujących dany temat. Zaliczenie wszystkich etapów jest podstawą do uzyskania świadectwa ukończenia nauk przedmałżeńskich.

Dla kogo przeznaczone są nauki przedmałżeńskie przez Internet?

Nauki przedmałżeńskie w tej formie zostały stworzone z myślą o narzeczonych, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w tradycyjnej formie przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. W szczególności dla osób przebywających za granicą, mających problemy zdrowotne, mieszkających w różnych miejscowościach czy mających utrudniony dostęp do tradycyjnych kursów.

Czy nauki przedmałżeńskie można odbyć samodzielnie?

Tak. Stworzyliśmy taką możliwość dla par, w których tylko jeden z narzeczonych jest osobą wierząca albo jeden z narzeczonych odbył nauki przedmałżeńskie już wcześniej.

Kontakt

Poradnia Rodzinna “Nauki.pl”

Nauki przedmałżeńskie przez Internet

sekretariat@nauki.pl
tel. 730-535-736


prowadzona przez

Fundację Rodzinną

ul. Halicka 9, 31-036 Kraków
kontakt@rodzinna.org.pl
www.rodzinna.org.pl


Numer rachunku: 28 1140 2004 0000 3302 7714 4329


NIP: 676-252-32-54
REGON: 366596590
KRS: 0000664060

Imię i nazwisko (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kopia wiadomości zostanie wysłana także do Ciebie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000664060.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej pod adres: sekretariat@nauki.pl lub poczty tradycyjnej pod adres: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków.

PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w bezpłatnym, internetowym kursie nauk przedmałżeńskich na platformie nauki.pl. Z uwagi na fakt, że uzyskanie dostępu do Twoich danych osobowych w wyżej wymienionym celu może być równoznaczne z przetwarzaniem danych ujawniających Twoje przekonania religijne, poprosiliśmy o wyrażenie na to zgody i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Podstawę przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Po wycofaniu przez Ciebie zgody, Twoje dane będą przetwarzane w celu umożliwienia nam obrony przed ewentualnymi roszczeniami dotyczącymi umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do wzięcia udziału w kursie nauk przedmałżeńskich. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych, niemniej jednak w takim przypadku nie będzie możliwe ukończenie kursu oraz otrzymanie zaświadczenia jego odbycia. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na korzystanie przez nas z poczty elektronicznej "Google Mail", odbiorcą Twoich danych osobowych jest spółka Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia). Twoje dane mogą być również przekazywane do państw, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się w oparciu o zobowiązanie podmiotów przetwarzających do stosowania standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Oprócz powyższego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w związku z udziałem w kursie nauk przedmałżeńskich. Po zakończeniu kursu lub wycofaniu przez Ciebie zgody w jego trakcie, Twoje dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikających z umowy o udział w bezpłatnym kursie nauk przedmałżeńskich.

TWOJE UPRAWNIENIA

Z uwagi na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rodzinna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000664060.

Możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość przy użyciu poczty elektronicznej pod adres: sekretariat@nauki.pl lub poczty tradycyjnej pod adres: ul. Halicka 9, 31-036 Kraków.

PODSTAWA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w powyższym formularzu z uwagi na fakt, że jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, polegających na udzielaniu osobom zainteresowanym informacji o projekcie nauki.pl i odpowiadaniu na zadawane pytania. Podstawę przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Podanie danych nie stanowi ustawowego obowiązku, jest jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na korzystanie przez nas z poczty elektronicznej "Google Mail", odbiorcą Twoich danych osobowych jest spółka Google Ireland Limited z siedzibą w Dublinie (Irlandia). Twoje dane mogą być również przekazywane do państw, w których działają podmioty, z których usług korzysta Google podczas przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się w oparciu o zobowiązanie podmiotów przetwarzających do stosowania standardowych klauzul umownych ochrony danych osobowych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, dostępnych pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN.

Oprócz powyższego, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji, w ramach której udzielać będziemy odpowiedzi na Twoje pytania, do chwili jej wyraźnego zakończenia lub wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania.

TWOJE UPRAWNIENIA

Z uwagi na fakt, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługuje Ci prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).