sekretariat@nauki.pl

FAQ

Czy zaświadczenie posiada termin ważności?

Nie, zaświadczenie wydawane jest bezterminowo.

Dlaczego na zaświadczeniu widnieje informacja o niezaliczonych katechezach?

Informacja o tym czy katecheza została zaliczona czy nie, generuje się na podstawie czasu spędzonego w danej lekcji. Autor treści przewidział, że jedna katecheza powinna zająć ok 30 minut. Wystarczy więc wykonać ponownie niezaliczone katechezy, uzupełniając czas do brakujących 30 minut. Po ponownym wygenerowaniu zaświadczenia, informacje zostaną zaktualizowane.

Czy można wygenerować zaświadczenie tylko z części kursu (np. dotyczącej wizyty w poradni)?

Program nauczania oraz wszystkie treści edukacyjne zostały stworzone przez księży i doradców życia rodzinnego. Nasz kurs zawiera więc tematy omawiane zarówno podczas stacjonarnego kursu przedmałżeńskiego jak i wizyt poradni. Dokładny program kursu znajduje się na stronie: https://nauki.pl/program-kursu/ – jest on realizowany w całości, co oznacza że nie ma możliwości zrealizowania tylko kursu przedmałżeńskiego lub tylko wizyt w poradni. Na zaświadczeniu widnieje informacja o wynikach testów i czasie spędzonym w każdej katechezie.

Czy razem z narzeczonym musimy zrealizować kurs na osobnym koncie?

Tak, każdy z Narzeczonych powinien zrealizować kurs na indywidualnym koncie. Każdy powinien zapoznać się z materiałami oraz odpowiedzieć na pytania zamieszczone po każdej katechezie. Zaświadczenie wystawiane jest imienie dla każdego kursanta osobno. 

Ile kosztuje kurs?

Kurs jest całkowicie bezpłatny. Przed wygenerowaniem zaświadczenia zostaną Państwo poproszeni o przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Rodzinnej. Darowizna jest jednak dobrowolna i mogą Państwo pominąć ten krok.