sekretariat@nauki.pl

Przygotowania do ślubu 2020

Przygotowania do ślubu 2020

slub-protokol

Planujesz ślub w drugiej połowie 2020 roku? Zobacz jakie zmiany czekają narzeczonych.

Z dniem 1 czerwca 2020 roku wejdą w życie zmiany dotyczące sporządzania protokołu rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa.

Zgodnie z „Dekretem ogólnym o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” jednym z elementów przygotowania do zawarcia małżeństwa jest badanie kanoniczne zwane również egzaminem narzeczonych. Rozmowa przeprowadzana jest z proboszczem parafii, w której narzeczeni planują wziąć ślub. Celem egzaminu jest rozeznanie w sytuacji prawnej Młodej Pary oraz ich intencji. Kapłan powinien upewnić się, czy narzeczeni są należycie przygotowani do zawarcia małżeństwa.

Protokół przedmałżeński

Do tej pory na pytania proboszcza mogliśmy odpowiadać „tak” lub „nie”. I to jest jedna z największych zmian. Podczas rozmowy z duszpasterzem będziemy musieli odpowiedzieć na pytania bardziej szczegółowo. Pojawią się pytania dotyczące zmiany płci, impotencji, czy też chęci posiadania dzieci. Spotkanie ma rozpoczynać się wspólną modlitwą kapłana i narzeczonych. Zgodnie z informacją zawartą w dekrecie, celem rozmowy jest „pogłębione poznanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła, znaczenia łaski i odpowiedzialności chrześcijańskiego małżeństwa, jak również przygotowanie do podjęcia czynnego i świadomego udziału w liturgicznym obrzędzie zaślubin”.

Przysięga mówienia prawdy

Przed rozpoczęciem zadawania pytań kapłan poprosi nas również o złożenie przysięgi mówienia prawdy. Treść przysięgi (rota) zamieszczona jest w protokole. Przysięga będzie składana przed Pismem Św. oraz krucyfiksem. Jest to wezwanie Pana Boga na świadka prawdy. Co ważne, zgodnie z dekretem „odmowa złożenia przysięgi z zasady nie powinna być przyczyną odstąpienia od przygotowania do małżeństwa, ale fakt ten winien być okazją do zwrócenia uwagi narzeczonym na ewentualne trudności, z jakimi mogą się zmierzyć w przyszłym małżeństwie”.

W której parafii należy wziąć ślub?

Miejscem badania kanonicznego jest parafia, w której ma zostać zawarte małżeństwo. Co do zasady jest to parafia jednej ze stron pary narzeczonych. „Naszą” parafią nie będzie już ta z rodzinnych stron, ale ta w której mieszkamy przynajmniej od miesiąca. Jeśli więc planujesz wziąć ślub w rodzinnych stronach, wymagana będzie specjalna zgoda proboszcza.

Przypominamy, że w celu uzupełnienia protokołu przedmałżeńskiego należy zgłosić się do kancelarii parafialnej nie później niż na 3 miesiące przed ślubem.

Treść dekretu oraz pytania zawarte w protokole znajdziesz tutaj.