sekretariat@nauki.pl

Zapowiedzi przedślubne

Zapowiedzi przedślubne

zapowiedzi-przedslubne

Informacja o zawarciu związku małżeńskiego zostaje ogłoszona w parafiach aktualnego miejsca zamieszkania narzeczonych. Zapowiedzi są zazwyczaj zamieszczane w parafialnej gablotce na minimum dwie niedziele, aby wszyscy mieli okazję się z nimi zapoznać. Często kapłan odczytuje również treść zapowiedzi podczas Mszy Świętej i ogłoszeń parafialnych.

Zapowiedzi przedślubne – w jakim celu?

Celem powiadomienia parafian o planowanym ślubie jest stworzenie możliwości wyjawienia ewentualnych, znanych im przeszkód uniemożliwiających zawarcie małżeństwa przez narzeczonych.

Gdzie zamieścić zapowiedzi przedślubne?

Zapowiedzi powinny zostać ogłoszone w miejscu zamieszkania każdej ze stron. Jeśli jednak miejsce zamieszkania zmieniło się w ciągu ostatnich 6 miesięcy to należy je wygłosić również w poprzednim miejscu. 

Czy można zostać zwolnionym z wygłaszania zapowiedzi?

Zgodnie z Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich, w uzasadnionych przypadkach Proboszcz parafii może zwolnić narzeczonych z ogłaszania zapowiedzi. Jeśli przedłożone dokumenty „nie budzą wątpliwości co do stanu wolnego i braku innych przeszkód małżeńskich”, a ogłaszanie zapowiedzi powodowałoby dużą niedogodność (np. zniesławienie).